FAQ

FAQ

1. Jak można zakupić bilet?

Bilet można zakupić u kierowcy w autobusie o ile są wolne miejsca, a także on-line
 za pośrednictwem serwisu www.moj-bus.pl oraz www.e-podroznik.pl i blablacar.pl
 

2. Czy u kierowcy mogę zapłacić za bilet kartą płatniczą?

Tak. Za bilet można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 

3. Czy można wsiąść i wysiąść w dowolnym miejscu po drodze?

Nie można, autobus zatrzymuje się tylko na przystankach wskazanych w rozkładzie jazdy.
 

4. Czy można zwrócić zakupiony bilet?

Tak, pasażer może dokonać zwrotu zakupionego biletu pod warunkiem zgłoszenia chęci zwrotu w Obsłudze Klienta przed rozpoczęciem podróży. Z tytułu rezygnacji może być pobierana opłata manipulacyjna.
 

5. Czy można dokonać zmiany terminu wyjazdu?

Tak. Zmiany terminu podróży można dokonać przed rozpoczęciem podróży i pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. W  tym celu należy się skontaktować z Obsługą Klienta.
 

6. Czy dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować bez opiekuna?

Nie.
 

7. Czy kupując bilet ulgowy muszę posiadać ważną legitymację?

Tak, kupując bilet ulgowy należy posiadać i okazać ważny dokument uprawniający do danej ulgi.
 

8. Co to jest bagaż podręczny?

Jest to bagaż, który można zabrać na pokład autobusu, pozwalający na umieszczenie go na górnej półce lub pod zajmowanym siedzeniem. W bagażu podręczny powinny być przewożone przedmioty o istotnej wartości dla pasażera.
 

9. Co to jest bagaż podstawowy?

Jest to bagaż, który nie spełnia kryteriów bagażu podręcznego i należy go umieścić w luku bagażowym. Uwaga, pasażer przewożący w luku bagażowym rzeczy o szczególnej wartości ekonomicznej, artystycznej, emocjonalnej itp. robi to na własną odpowiedzialność.
 

10. Czy przewożenie bagażu jest bezpłatne?

1 sztuka bagażu przewożonego wewnątrz autobusu oraz jedna sztuka bagażu w luku bagażowym przewożone są bezpłatnie.
 

11. Czy możliwy jest przewóz zwierząt na pokładach autokarów?

Dopuszczalny jest odpłatny przewóz małych zwierząt pod warunkiem, że nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są umieszczone w pojemniku przystosowanym do przewozu zwierząt. Pies powinien być trzymany na smyczy i posiadać założony kaganiec, a jego opiekun powinien okazać przed rozpoczęciem podróży ważne świadectwo szczepienia psa. Kierowca może odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli uzna że wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych pasażerów.

Ponadto, zawsze jest możliwość przewożenia psów-przewodników.
 

12. Czy muszę mieć wydrukowany bilet zakupiony on-line?

Nie, wystarczy okazać kierowcy e-maila lub smsa z potwierdzeniem zakupu biletu.
 

13. Czy mogę wsiąść na innym przystanku niż ten, z którego została dokonana rezerwacja lub zakupiono bilet?

Nie, zarezerwowane miejsce lub zakupiony bilet jest ważny w odniesieniu do przystanka, który na nim jest wskazany. Jeśli pasażer chciałby zmienić przystanek na którym będzie wsiadał, musi to uzgodnić z Obsługą Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem. Uwaga stawienie się na inny przystanek niż ten widniejący na wykupionym bilecie nie gwarantuje wykonania umowy przewozu.


14. Jak złożyć reklamację?

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować wyłącznie e-mailem na dres: reklamacje@tumbus.pl

W uzasadnionych okolicznościach listownie na adres: Tumbus Sp. z o.o., ul. Wiadukt 1, 09-400 Płock.

Do reklamacji należy dołączyć oryginał, kopię lub skan biletu.

Reklamacje można składać w terminie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpływu.

Reklamacje doręczone w inny niż wyżej wskazany sposób mogą pozostać bez rozpatrzenia.